מגדל ירושלים - מלון במרכז העיר

כתובת מלון מגדל ירושלים:
רח' הלל 23 ירושלים 9458123